Fertility kouč

KDO JSEM?

Od roku 2009 se pohybuji v prostředí klinik asistované reprodukce. Než jsem se stala fertility koučem, řídila jsem marketing, ekonomiku i HR oddělení klinik asistované reprodukce.

Na základě své praxe na klinikách jsem měla zažité medicínské postupy, ale málokde je pohled na pacienta zcela komplexní. Chybí mi možnost aby pár měl v diagnostice i léčbě poruch plodnosti možnost využít i metody jako jsou například různé typy psychoterapie. Páry často netušily, že příčiny poruch plodnosti, které mohou být tzv. „nevysvětlitelné“, se se správným přístupem dají pojmenovat a částečně nebo zcela eliminovat.

Proto vznikl můj vlastní projekt fertility koučingu, zpočátku především pro italské klienty českých center asistované reprodukce. Stala jsem se průvodcem párů bojujících s poruchou (ne)plodnosti, jejich prostředníkem ve spolupráci s centry i jejich podporou a mentorem. Komunikovala jsem místo italských klientů s lékaři, vysvětlovala výsledky vyšetření, nabízela doprovod ženám na konkrétní zákroky, a především chtěla být tou, která jim ukáže i jiné cesty, protože existují.

Své bezmála desetileté zkušenosti mohu nabídnout i vám. Prošla jsem koučovacím výcvikem, sebezkušenostním psychoterapeutickým výcvikem v systemické psychoterapii a hypnoterapii Miltona Erikcsona, vystudovala jsem psychoterapii a prošla mnoha semináři i kurzy… A dnes díky tomu jako jediný specializovaný fertility kouč v ČR překládám více než 300 klientům ročně nejen svůj komplexní pohled na (ne)plodnost a její řešení, ale především jim nabízím ryze lidský přístup a pochopení. Lékaři mluví o neplodnosti po roce marných snah o početí a říkají, že se týká každého čtvrtého páru v Čechách. Já se snažím tyto statistiky měnit.

 

VZDĚLÁNÍ:

V roce 2009 jsem úspěšně zakončila studium na italské UNIVERSITÁ DELGI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, Facoltá di economia MARCO BIAGI, získáním titulu Dott.ssa magistrale

V letech 2014 – 2017  jsem absolvovala studium psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií

V letech 2013 – 2018  jsem absolvovala 790 hodin komplexního vzdělávacího, tréninkového a supervizního programu v Strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapii a hypnoterapii (program schválen ČPS jako součást přípravy pro výkon psychoterapie ve zdravotnictví)

V letech 2016-2017 jsem absolvovala vzdělávací program KOUČ (akreditovaný MŠMT)

 

Jsem kandidátem na členství v České asociaci pro psychoterapii a jelikož by se každý pracovník v této oblasti měl neustále vzdělávat jsem i kandidátem do komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii ve směru dynamickém s důrazem na psychosomatický přístup v celkovém rozsahu 790 hodin (5 let).

 

Mimo to se dále vzdělávám krátkodobými kurzy a semináři, jako např:

2014 – komunikační techniky

2016 – Autogenní trénink

         – Daseinanalýza v psychoterapeutické práci

2017 – KBT – strach v sociálních situacích

         – Práce s tělem v psychoterapii

 


CO DĚLÁM?

Pomáhám.

Pomáhám klientům věřit, že mohou založit rodinu.

Pomáhám klientům zmapovat možnosti, jak lze podpořit jejich plodnost. Protože od toho by měla začít každá léčba poruch plodnosti.

Pomáhám klientům zorientovat se v platné legislativě, v nabídce Center asistované reprodukce, v přístupu lékařů i rozumět sobě samým, protože proces léčby je kromě jiného cestou sebepoznání.
Pomáhám klientům domluvit se s centry asistované reprodukce na nejlepším možném postupu.
Pomáhám klientům snášet psychickou i fyzickou bolest, zvládat překážky. Naslouchám jim a s obrovskou pokorou se jim stávám oporou v „dobrém i zlém“.

Pomáhám na svět dětem, o nichž už často nikdo nevěřil, že ještě mohou přijít.


JAK A S ČÍM PRACUJI?

 

Koordinace

Orientace v tom, co vás v léčbě  poruchy plodnosti čeká, co nabízí jednotlivá reprodukční centra v ČR (v současné době jich je 45 a stále přibývají, což znamená, že je pro laika takřka nemožné se v nich bez pomoci vyznat) a koordinace vzájemné komunikace klient-klinika je jedním z klíčových úkolů, do kterých se často pouštím. Vnímám, že pro každého klienta je v tomto směru velkou úlevou, když se může nechat celým procesem výrazně komfortněji vést.

 

Komunikace

Nehodnotím. Naslouchám. Teprve potom mluvím. Vytvářím prostor pro důvěru a otevřený dialog. Nabízím možnost přijít a dát průchod pocitům, srovnat si myšlenky a odnést si vědomí, že vám někdo skutečně rozumí.

 

Koučink

Pokud se ukáže jako vhodný koučink, nabízím samostatný koučink každému z páru zvlášť, stejně jako oběma najednou. Pro každého z klientů je koučink cestou obohacení, poznání, ale i získání energie na další cestu k vysněnému miminku. Cílem je také udržet pozitivní motivaci a naučit je zvládnout případné neúspěchy, které k léčbě poruch plodnosti – jak z předchozí léčby bohužel ví, také patří.

 

Systemická psychoterapie

S oblibou říkám, že terapie je místo, kam jsme na chvilku odbočili z cesty, zaparkovali, abychom se mohli do mapy podívat, kam dál. A o systemické terapii to platí dvojnásob. Tento svébytný systém pracuje více s přítomností a budoucností než s tím, co bylo. A to je, myslím, pro léčbu poruch plodnosti zásadní. Je totiž důležité zjistit, proč se vám miminko nedaří počít, ale ještě důležitější je hledat podněty, jež vám pomohou jít dál – tedy rodinu založit. Systemická terapie pracuje v souvislostech, což je přesně způsob, jakým já vnímám celou problematiku poruch plodnosti. V souvislostech (psychosomaticky), nikoliv vytrženě z kontextu (pouze psychologicky, nebo pouze fyzicky).

 

Hypnóza, řízená relaxace

Projít léčbou poruch plodnosti znamená být co nejvíc v pohodě. Proto pracuji i s takovými technikami, jako jsou řízené relaxace nebo hypnóza. Zvlášť u hypnózy jsem přesvědčená, že dokáže mnohé. Uvolní momentální napětí, dokáže odhalit případná odžitá traumata i vyrovnat se s nimi, a dokonce ji lze použít jako analgezi – například při zákroku, jakým je odběr vajíček. Je ovšem pochopitelně třeba, aby klientka i lékař souhlasili. V opačném případě ji doporučuji u zmíněného i jiných zákroků k uvedení klientky do klidného rozpoložení, v němž zákrok lépe snese (a například u transferu embryí se díky předcházející hypnóze dá očekávat větší úspěšnost, tedy vyšší pravděpodobnost uhnízdění embrya).

 

Renata Novická
Revoluční 17
Praga 1
110 00
Repubblica Ceca
Tel: +420 722 190 442
Cell: +39 06 9480 1466

© 2019 FertilityPort Prague s.r.o.
design & code: Werner Dweight

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. OK více