+420 274 771 298

Embriolozi

Pavel Koubek, Ph.D., klinički embriolog

Obrazovanje i specijalizacija:

Institut za hemijsku tehnologiju, Prag. Oblast studija: Biomedicina. Karlov univerzitet, Prag. Doktorske studije Razvojne biologije. Atestacija kliničkog embriologa.

Profesionalno iskustvo:

 • 2002-2009 Istraživački radnik Češke akademije nauka, Odsek za biologiju i biohemiju oplodnje.
 • 2006-2007 Istraživač/embriolog, Univerzitetska bolnica Motol, Centar za reproduktivnu medicinu i reproduktivnu genetiku.
 • 2007-2011 Embriolog, PRONATAL Nord.
 • 2011 Embriolog, PRONATAL Sanatorium.
 • 2011-2015 Glavni embriolog IVF laboratorije, PRONATAL Spa
 • 2015 – 2021 Glavni embriolog IVF laboratorije, ProCrea Swiss IVF Centar (ranije Gest)

Jezici:

Engleski, nemački

Mgr. Eva Šimková

Obrazovanje i specijalizacija:

Karlov univerzitet u Pragu, Prirodno-matematički fakultet, uža specijalizacija: Hidrobiologija

Profesionalno iskustvo:

 • 2011 – 2013 Embriolog, Pronatal Sanatorium
 • 2013 – 2015 Embriologist, Iscare IVF 
 • 2015 – 2016 Menadžer laboratorijskih operacija vantelesne oplodnje u Iscare IVF

Jezici:

Engleski, nemački

Ing. Hana Baťková

Obrazovanje i specijalizacija:

Češki univerzitet prirodnih nauka u Pragu, smer: Reproduktivna biotehnologija

Profesionalno iskustvo:

 • Androlog u Europe IVF International

Jezici:

Engleski

Mgr. Martina Janebová

Obrazovanje i specijalizacija:

Karlov univerzitet u Pragu, Fakultet nauke, antropologije i ljudske genetike

Profesionalno iskustvo:

 • 2020 – FertilityPort Prague s.r.o.

Jezici:

Engleski, nemački

Mgr. Veronika Sedmíková

Obrazovanje i specijalizacija:

Karlov univerzitet u Pragu, Prirodno-matematički fakultet, Odsek za biologiju ćelija

Profesionalno iskustvo:

 • 2020 – Stručno osoblje, Institut za fiziologiju i genetiku životinja CAS, Laboratorija za biohemiju i molekularnu biologiju zametnih ćelija
 • 2022 – FertilityPort Prague s.r.o.

Jezici:

Engleski, nemački