+420 274 771 298

Liên lạc

Chúng tôi ở đây với bạn, hãy viết thư
cho chúng tôi trong trường hợp cần thiết hoặc câu hỏi

Người liên hệ

Huyen Trang

+420 725 343 030
trang@fertilityport.com

Liên hệ chúng tôi:

  Thông tin liên lạc:

  FertilityPort Prague s.r.o.
  Smrčkova 2485/4
  180 00 Praha 8

  Tòa nhà: DOCK 2

  IČO: 02872145
  Tài khoản ngân hàng: 77667655/5500

  Số hồ sơ: C 224731 lưu giữ tại Tòa án thành phố ở Praha

  Tiếp tân:
  Điện thoại: +420 274 771 298
  GSM: +420 725 513 270
  E-mail: info@fertilityport.com
  Web: www.fertilityport.com

  Giờ làm việc
  Thứ hai – Thứ sáu 8:00- 16:30
  dựa theo thỏa thuận qua điện thoại Thứ bảy – Chủ nhật

  Đường đến chức tội:
  bến tàu điện ngầm – Metro station Palmovka
  Tòa nhà: DOCK 2 – bên cạnh nhà hàng Kolkovna Dock

  Bản đồ: