+420 274 771 298

Liên lạc

Chúng tôi ở đây với bạn, hãy viết thư
cho chúng tôi trong trường hợp cần thiết hoặc câu hỏi

Người liên hệ

Huyen Trang

+420 725 343 030
trang@fertilityport.com

Liên hệ chúng tôi:

Contact - VNM

Thông tin liên lạc:

FertilityPort Prague s.r.o.
Smrčkova 2485/4
180 00 Praha 8

Tòa nhà: DOCK 2

IČO: 02872145
Tài khoản ngân hàng: 1387954478/2700

Số hồ sơ: C 224731 lưu giữ tại Tòa án thành phố ở Praha

Tiếp tân:
Điện thoại: +420 274 771 298
GSM: +420 725 513 270
E-mail: info@fertilityport.com
Web: www.fertilityport.com

Giờ làm việc
Thứ hai – Thứ sáu 8:00- 16:30
dựa theo thỏa thuận qua điện thoại Thứ bảy – Chủ nhật

Đường đến chức tội:
bến tàu điện ngầm – Metro station Palmovka
Tòa nhà: DOCK 2 – bên cạnh nhà hàng Kolkovna Dock

Bản đồ: