+420 274 771 298

Jsme schopni ukázat cestu i obézním pacientkám!

27. – 28. ledna 2021 jsme se zúčastnili, spolu s dalšími 340 kolegy z různých medicínských oborů, velice zajímavého online webináře o obezitě. Jsme schopni ukázat cestu i ženám obézním a to díky spolupráci s Obezitologickým centrem III.int.kliniky VFN.

Konference je nejvíce navštěvována internisty, diabetology, kardiology, ale také praktickými lékaři. Odborným garantem 16. Šonkova dne je III. Interní klinika VFN 1. LF UK v Praze.