+420 274 771 298

Jaké jsou nejčastější příčiny neplodnosti?

Asi ve 40% případů je příčina na straně ženy. U žen se jedná nejčastěji o nízkou, či naopak velmi vysokou zásobu vajíček, nedozrávání vajíček (tzv.anovulace) či neprůchodnost vejcovodů. Stejný podíl – tedy 40% – představuje příčina na straně muže. 20% příčin neplodnosti je kombinací obou faktorů – mužského i ženského.

Příčina na straně muže
(tzv. andrologický faktor)

jedná se o případy, kdy je kvalita spermií nízká nebo jejich počet neodpovídá nutné kvantitě pro fyziologické otěhotnění.

Do této skupiny patří také tzv. skrytý andrologický faktor, jedná se o pacienty s normálním výsledkem spermiogramu – tzn. spermie vypadají a chovají se pod mikroskopem zcela normálně, nicméně jejich kvalita „pod povrchem“ je špatná. Tato příčina vyžaduje podrobné vyšetření pacienta ve spolupráci s urologem nebo sexuologem.

Ovariální (vaječníková) příčina

věk ženy je hlavním faktorem pravděpodobnosti přirozeného otěhotnění, tak i úspěchu léčby pomocí léčby mimotělním oplodněním. Se zvyšujícím se věkem ženy klesá zásoba vajíček i zároveň poměrně významně klesá jejich genetická kvalita – roste riziko tzv. aneuploidie. Je prokázáno, že toto je hlavním důvodem, proč u žen po 33.-35. roce věku dochází k prudkému poklesu plodnosti. Neklesá tedy jen počet vajíček, ale i jejich kvalita. Mezi další ovariální příčiny můžeme zařadit poruchy ovulace spojené např. se syndromem polycystických ovarií, autoimunitními onemocněními, vysokou hladinou prolaktinu, poruchy funkce štítné žlázy a příčiny způsobené negativním vlivem zevního prostředí nebo genetickými faktory, které mohou být příčinou až celkového selhání funkcí vaječníků.

Tubární příčina

(respektive dnes přesněji Tuboperitoneální příčina) – neprůchodnost vejcovodů – ve formě jednostranné (tzv. relativní tubární faktor) nebo oboustranné (tzv. absolutní tubární faktor); nejčastější příčinou jsou pozánětlivé změny. Dále můžou být poškozeny další vlastnosti vejcovodu – jeho motilita, peristaltika, sekreční aktivita, vzácně se mohou vyskytovat vrozené vady vejcovodů.

Uterinní (děložní) příčina

vrozené vývojové vady vnitřního genitálu, myomy – zejména ty, které deformují dutinu děložní nebo přímo do dutiny děložní zasahují, srůsty uvnitř dutiny děložní, které nejčastěji vznikají jako následek rozsáhlého zánětu dutiny děložní nebo opakovaných operačních výkonu v dutině děložní.
Cervikální příčina (respektive příčina v hrdle děložním) – jedná se zejména o situace, kdy prostředí cervikálního kanálu (tzn. vstupu do dělohy) je neprostupné pro spermie nebo se v tomto prostředí produkuje abnormálně vysoký počet protilátek proti spermiím.

Neplodnost při Endometrióze

kdy přítomnost ložiska nebo ložisek endometriózy (tkáně podobné děložní sliznici) vyvolává chronické zánětlivé změny a přímo negativně působí na procesy oplodnění – nižší je kvalita vajíček, pohyblivost spermií, kvalita sliznice.

Imunologicky podmíněná neplodnost

porucha způsobená produkcí protilátek nebo zvýšenou aktivitou imunoaktivních buněk proti spermiím, vajíčkům nebo embryím. Tyto stavy brání jednak vlastnímu oplodnění, uhnízdění, ale i správnému vývoji embrya.

Idiopatická (nevysvětlitelná) příčina neplodnosti

kdy není zjištěna všemi dostupnými vyšetřovacími metodami příčina (po vyloučení skrytého mužského faktoru a imunologicky podmíněné neplodnosti), tento typ neplodnosti představuje asi 10% všech možných příčin.

Reprodukční věk

Reprodukční věk (nejen matky, ale i otce) patří mezi zásadní faktory, které by páry měly zohlednit při plánování rodiny.