Nejčastější příčiny neplodnosti

Asi ve 40% případů je příčina na straně ženy. U žen se jedná nejčastěji o nízkou, či naopak velmi vysokou zásobu vajíček, nedozrávání vajíček (tzv.anovulace) či neprůchodnost vejcovodů. Stejný podíl – tedy 40% - představuje příčina na straně muže. 20% příčin neplodnosti je kombinací obou faktorů – mužského i ženského.

  • Příčina na straně muže (tzv. andrologický faktor) – jedná se o případy, kdy je kvalita spermií nízká nebo jejich počet neodpovídá nutné kvantitě pro fyziologické otěhotnění.
    Do této skupiny patří také tzv. skrytý andrologický faktor, jedná se o pacienty s normálním výsledkem spermiogramu – tzn. spermie vypadají a chovají se pod mikroskopem zcela normálně, nicméně jejich kvalita „pod povrchem“ je špatná. Tato příčina vyžaduje podrobné vyšetření pacienta ve spolupráci s urologem nebo sexuologem.

  • Ovariální (vaječníková) příčina – věk ženy je hlavním faktorem pravděpodobnosti přirozeného otěhotnění, tak i úspěchu léčby pomocí léčby mimotělním oplodněním. Se zvyšujícím se věkem ženy klesá zásoba vajíček i zároveň poměrně významně klesá jejich genetická kvalita - roste riziko tzv. aneuploidie. Je prokázáno, že toto je hlavním důvodem, proč u žen po 33.-35. roce věku dochází k prudkému poklesu plodnosti. Neklesá tedy jen počet vajíček, ale i jejich kvalita. Mezi další ovariální příčiny můžeme zařadit poruchy ovulace spojené např. se syndromem polycystických ovarií, autoimunitními onemocněními, vysokou hladinou prolaktinu, poruchy funkce štítné žlázy a příčiny způsobené negativním vlivem zevního prostředí nebo genetickými faktory, které mohou být příčinou až celkového selhání funkcí vaječníků.

  • Tubární příčina (respektive dnes přesněji Tuboperitoneální příčina) - neprůchodnost vejcovodů – ve formě jednostranné (tzv. relativní tubární faktor) nebo oboustranné (tzv. absolutní tubární faktor); nejčastější příčinou jsou pozánětlivé změny. Dále můžou být poškozeny další vlastnosti vejcovodu – jeho motilita, peristaltika, sekreční aktivita, vzácně se mohou vyskytovat vrozené vady vejcovodů.

  • Uterinní (děložní) příčina – vrozené vývojové vady vnitřního genitálu, myomy – zejména ty, které deformují dutinu děložní nebo přímo do dutiny děložní zasahují, srůsty uvnitř dutiny děložní, které nejčastěji vznikají jako následek rozsáhlého zánětu dutiny děložní nebo opakovaných operačních výkonu v dutině děložní.

  • Cervikální příčina (respektive příčina v hrdle děložním) – jedná se zejména o situace, kdy prostředí cervikálního kanálu (tzn. vstupu do dělohy) je neprostupné pro spermie nebo se v tomto prostředí produkuje abnormálně vysoký počet protilátek proti spermiím.

  • Neplodnost při Endometrióze – kdy přítomnost ložiska nebo ložisek endometriózy (tkáně podobné děložní sliznici) vyvolává chronické zánětlivé změny a přímo negativně působí na procesy oplodnění – nižší je kvalita vajíček, pohyblivost spermií, kvalita sliznice.

  • Imunologicky podmíněná neplodnost – porucha způsobená produkcí protilátek nebo zvýšenou aktivitou imunoaktivních buněk proti spermiím, vajíčkům nebo embryím. Tyto stavy brání jednak vlastnímu oplodnění, uhnízdění, ale i správnému vývoji embrya.

  • Idiopatická (nevysvětlitelná) příčina neplodnosti – kdy není zjištěna všemi dostupnými vyšetřovacími metodami příčina (po vyloučení skrytého mužského faktoru a imunologicky podmíněné neplodnosti), tento typ neplodnosti představuje asi 10% všech možných příčin.

Reprodukční věk (nejen matky, ale i otce) patří mezi zásadní faktory, které by páry měly zohlednit při plánování rodiny.

© 2019 FertilityPort Prague s.r.o.
design & code: Werner Dweight

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. OK více