+420 274 771 298

METODY A TECHNIKY

K terapii přistupujeme pečlivě a individuálně a snažíme se zvolit jen nezbytně nutné metody, které by mohly napomoci k vytouženému výsledku.

Embryoscope Plus

Pokud chcete ty nejlepší kultivační podmínky pro vaše embrya, zvolte kultivaci v EmbryoScope+

Pro zdárný vývoj embryí v laboratoři je nesmírně důležitá stálost kultivačních podmínek.

S vývojem nových technologií postupně nahrazuje starý systém kultivace embryí kultivace v tzv. time-lapse systémech, které detailně monitorují a zaznamenávají vývoj embryí bez toho, aniž by embrya musela být vyjmuta z ideálních kultivačních podmínek inkubátoru.

Naše klinika vlastní jako jedna z prvních v České Republice nový inkubátor EmbryoScope+, který má až dvojnásobnou kapacitu v porovnání s ostatními time-lapse systémy.

Jsme tedy schopni zajistit ty nejlepší kultivační podmínky embryím všech našich pacientů. EmbryoScope+ je navíc konstruovaný pro oddělenou kultivaci – každá kultivační miska značená unikátním bar kódem obsahuje embrya jednoho páru a je izolována od ostatních, takže při manipulaci s jednou miskou není narušena kultivace embryí ostatních pacientů v systému.

Navíc detailní záznam vývoje embryí umožňuje našim embryologům dostatek času a informací pro výběr embrya s nejvyšším vývojovým potenciálem.

Embryoglue

Při implantacích oplodněných vajíček používáme ověřený přípravek EmbryoGlue®, který prokazatelně zvyšuje počet těhotenství i počet narozených dětí.

EmbryoGlue je tkáňovým lepidlem, které přírodním způsobem napodobuje prostředí v děloze při přirozeném uhnízdění embrya. Jednoduše řečeno – EmbryoGlue® pomáhá dobrému přichycení oplodněného vajíčka ke stěně dělohy.

Při přirozeném těhotenství se v děloze zvyšuje koncentrace hyaluronanu. Při asistované reprodukci je vhodné tuto látku dodat. EmbryoGlue® díky vysokému obsahu hyaluronanu zjednodušeně řečeno embryo “přilepí” k děložní stěně.

Hyaluronan také zahustí roztok EmbryoGlue®, který má pak podobnou konzistenci jako děložní tekutina. To minimalizuje nežádoucí pohyby embrya.

Metody výběru „nejlepší spermie“

a)  PICSI (preselected intracytoplasmatic sperm injection)

Tzv. preselekční metoda, kdy se na povrch podobný povrchu vajíčka aplikují spermie. Sleduje se a vybírají se k oplodnění ty které mají největší „přilnavost k tomuto povrchu“. Zde se předpokládá největší fertilizační potenciál.

b) MACS test

Výběr živých spermií s nepoškozenou DNA pomocí magnetických nanočástic. Zajišťuje to, že poškozené spermie nejsou použity k oplodnění vajíčka/vajíček.

Spermie s poškozenou DNA může mít schopnost oplodnit vajíčko, nicméně vývoj embrya nemusí být zcela optimální. Poškození DNA spermie není vidět. Nepoznáme to podle vzhledu ani vlastností spermie pod mikroskopem a to ani při vysokém zvětšení.

Nicméně MACS metoda umí odhalit spermie které takovou poškozenou DNA obsahují. Navíc umí vybrat tyto spermie a oddělit je od ostatních. My poté k oplodnění použijeme jen spermie v nepoškozenou DNA, to znamená spermie s výrazně vyšší šancí na úspěšné oplodnění vajíčka, vývoj embrya a vlastně celý průběh těhotenství.

c) Microfluidic Sperm Sorting

FERTILE® Microfluidic Sperm Sorting Chip je velice šetrná a chemikálií prostá metoda třídění spermií pomocí jednorázového čipu.
Spermie prochází přes mikrobariéry, které napodobují přirozené prostřední ve vaječnících a tím dochází k jejich selekci. Tento proces nevyžaduje žádnou předchozí úpravu vzorku a snižuje tak oxidativní stres spermií, ke kterému dochází např. v odstředivce. Vytříděné spermie mají lepší morfologii, genetickou kvalitu a více než dvojnásobnou životaschopnost a pohyblivost. Díky tomu mikrofluidní čipy prokazatelně zvyšují úspěšnost cyklu.