+420 274 771 298

Gynekologická ambulance

Nabízíme kompletní gynekologicko-porodnickou péči

Registrujeme nové pacientky

Poskytujeme:

  • Preventivní gynekologicko-porodnické služby – klinická vyšetření, ultrazvuková vyšetření, cytologie, kompletní laboratorní a jiná diagnostika, očkování proti karcinomu děložního čípku.
  • Konzultaci vhodné antikoncepce – posíláme eRp., zavádíme nitroděložní tělíska a jiné formy antikoncepce.
  • Konzultaci a péči pro peri nebo menopauzální pacientky.
  • Péči v těhotenství – pravidelné těhotenské poradny v rámci doporučených postupů, nadstandardní balíčky těhotenské péče
  • Péči v rámci akutní gynekologické péče (a to i pro neregistrované pacientky) – pro všechny pacientky s akutními obtížemi (např. bolesti a jiné obtíže)
  • Kompletní poradenství a péči v oboru Reprodukční medicína (a to i pro neregistrované pacientky) – jsme také centrum asistované reprodukce (CAR, IVF centrum)

Jsme schopni zajistit individuální péči na pracovištích vyššího typu, například porodnickou péči včetně porodu, plánované i akutní operace, dále specializované výkony – expertní kolposkopie, screeningová vyšetření všech typů, prsní poradna a jiné.

Smluvní zdravotní pojišťovny: VZP 111, ZPŠ 209, RBP 213, ČPZP 205 a VoZP 201 –  (VoZP i pro IVF)

Objednejte se k nám: tel.: +420 274 771 298, Email: info@fertilityport.com, nebo vyplněním kontaktního formuláře