+420 274 771 298

Naši lékaři

MUDr. Štěpán Budka

Vzdělání a specializace:

 • 1997 Střední zdravotnická škola, Dubečská 900, Praha 10
 • 2003 Univerzita Karlova v Praze, 3.lékařská fakulta – obor Všeobecné lékařství
 • 2009 Specializovaná způsobilost v oboru Gynekologie-porodnictví
 • 2017 Specializovaná způsobilost v oboru Reprodukční medicína
 • Licence ČLK pro výkon Primáře a Vedoucího lékaře pro obor Gynekologie a porodnictví a pro obor Reprodukční medicína

Praxe v oboru:

 • 2003 – 2007 Gynekologicko-porodnická klinika 3.LF UK a FNKV v Praze
 • 2007 – present Gynekologicko-porodnické oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze
 • 2009 – 2012 Gynekologicko-porodnické oddělení Městské nemocnice, Neratovice – zástupce primáře
 • 2012 – 2015 IVF CUBE, Praha
 • 2015 – 2018 PRONATAL, Praha, Vedoucí lékař – pracoviště Kolín
 • od 2018 Fertility Port, Praha

Členství v odborných společnostech

 • Česká Lékařská Komora
 • Česká Lékařská Společnost JEP
 • ČGPS – sekce Asistované Reprodukce
 • SNGP
 • ESHRE SSK HardTask Rangers
 • LEX

MUDr. Jan Smrčina

Vzdělání a specializace:

 • 2002 Gymnázium Na Zatlance, Praha
 • 2008 Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni – obor Všeobecné lékařství
 • 2015 Specializovaná způsobilost v oboru Gynekologie-porodnictví
 • Licence ČLK pro výkon Primáře a Vedoucího lékaře pro obor Gynekologie a porodnictví

Praxe v oboru:

 • 2009 – 2015 Gynekologicko-porodnické oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze
 • 2014 – 2017 IVF CUBE, Praha
 • od 2017 FertilityPort, Praha

MUDr. Kateřina Kyselová

Vzdělání a specializace:

 • 1995 promoce na Lékařské fakultě UP v Olomouci
 • 1998 atestace I.stupně v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2001 atestace v oboru lékařská genetika

Postgraduální vzdělávání, kurzy a školení

 • 2003 Kurz ve fetální echokardiografii Praha Motol
 • 2009 Theoretical course „Ultrasound examination at 11 – 14 weeks The Fetal Medicine Foundation (London), Dept. of Med. Genet. and Fetal Med. (Olomouc)(prof. K. Nicolaides, prof. J. Šantavý)

Licence a certifikáty

 • 2001 Licence pro výkon samostatné praxe v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2001 Licence pro výkon samostatné praxe v oboru lékařská genetika
 • 2007 specializovaná způsobilost lékaře v oboru lékařská genetika
 • 2009 specializovaná způsobilost lékaře v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2011 Licence pro výkon funkce vedoucí lékaře a primáře v oboru lékařská genetika
 • 2003 Certifikát pro screeningovou fetální echokardiografii
 • 2009 Certifikace u Fetal Medicine Foundation (Londýn) pro Screening v 11. – 14. týdnu gravidity, měření nuchální translucence (NT)

Praxe

 • 1995 – 1998 lékař gynekologicko-porodního oddělení Nemonice Frýdek-Místek
 • 1997 – 2008 lékař ambulance lékařské genetiky Poliklinika Místek s.r.o, Frýdek-Místek
 • 1998 – 2000 lékař Centra asistované reprodukce, MUDr. Konstantin Čaplygin, Frýdek-Místek
 • 1998 – 1999 lékař nestátního zdravotnického zařízení GYN-PREN s.r.o.
 • 1999 – 2005 zástupce vedoucího lékaře nestátního zdravotnického zařízení GYN-PREN s.r.o.
 • od 2005 – dosud lékař nestátního zdravotnického zařízení GYN-PREN s.r.o.
 • 2007 – 2014 lékař ambulance klinické genetiky Nemocnice Nový Jičín, a.s.
 • 2008 – 2014 odborný garant pro obor lékařská genetika Chemila, s.r.o.
 • od 2009 – dosud odborný garant pro obor lékařská genetika GYN-PREN s.r.o.
 • 2011 – 2014 odborný garant pro obor lékařská genetika Laboratoře Agel, a.s.
 • od 2014 – dosud vedoucí lékař Centra lékařské genetiky, SPADIA LAB, a.s.
 • od 2018 – externí lékař Fertility Port

Členství v odborných společnostech

 • Česká lékařská společnost JEP
 • Společnost lékařské genetiky
 • ASHG (The American Society of Human Genetics)
 • Česká gynekologická a porodnická společnost
 • Sekce fetální medicíny ČGPS
 • Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS