+420 274 771 298

Naši lékaři

MUDr. Luboš Vlček

MUDr. Luboš Vlček

Vzdělání a specializace:

 • 2002 Gymnázium Pacov
 • 2006 Erasmus pobyt v Universität Rostock
 • 2008 Univerzita Karlova v Praze, 1.lékařská fakulta – obor Všeobecné lékařství
 • 2014 Specializovaná způsobilost v oboru Gynekologie-porodnictví
 • 2019 Specializovaná způsobilost v oboru Reprodukční medicína
 • Licence ČLK pro výkon Primáře a Vedoucího lékaře pro obor Gynekologie a porodnictví a pro obor Reprodukční medicína

Praxe v oboru:

 • 2008-2011 Gynekologicko-porodnická klinika Pardubická krajská nemocnice a.s.
 • 2011-2012 Heinrich-Braun-Klinikum, Zwickau
 • 2013-2014 Ústav péče o matku a dítě, Praha
 • 2014-2020 Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Nymburk
 • 2015-2021 Gynem s.r.o., Praha, Vedoucí lékař
 • od 2021 Fertility Port

Členství v odborných společnostech:

 • Česká lékařská komora
 • Sdružení nemocničních gynekologů
 • Sdružení soukromých gynekologů
 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
 • Česká gynekologicko-porodnická společnost – sekce Asistovaná reprodukce
 • European society of Human Reproduction and Embryology

MUDr. Petra Polášková

Vzdělání a specializace:

 • 2009 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2014 atestace v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2014 Diplom celoživotního vzdělávání lékařů ČLK

Praxe

 • 2009 – 2021 Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze na pozici sekundárního lékaře
 • 2014 – 2018 Europe IVF International s.r.o. na pozici sekundárního lékaře
 • 2019 – 2021 NL – Clinic Gest IVF s.r.o. na pozici sekundárního lékaře
 • od 2021 Fertilityport

Členství v odborných společnostech

 • ČLK ČR
 • ČLS JEP – Česká gynekologická a porodnická společnost, Sekce asistované reprodukce

MUDr. Kateřina Kyselová

Vzdělání a specializace:

 • 1995 promoce na Lékařské fakultě UP v Olomouci
 • 1998 atestace I.stupně v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2001 atestace v oboru lékařská genetika

Postgraduální vzdělávání, kurzy a školení

 • 2003 Kurz ve fetální echokardiografii Praha Motol
 • 2009 Theoretical course „Ultrasound examination at 11 – 14 weeks The Fetal Medicine Foundation (London), Dept. of Med. Genet. and Fetal Med. (Olomouc)(prof. K. Nicolaides, prof. J. Šantavý)

Licence a certifikáty

 • 2001 Licence pro výkon samostatné praxe v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2001 Licence pro výkon samostatné praxe v oboru lékařská genetika
 • 2007 specializovaná způsobilost lékaře v oboru lékařská genetika
 • 2009 specializovaná způsobilost lékaře v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2011 Licence pro výkon funkce vedoucí lékaře a primáře v oboru lékařská genetika
 • 2003 Certifikát pro screeningovou fetální echokardiografii
 • 2009 Certifikace u Fetal Medicine Foundation (Londýn) pro Screening v 11. – 14. týdnu gravidity, měření nuchální translucence (NT)

Praxe

 • 1995–1998 lékař gynekologicko-porodního oddělení Nemonice Frýdek-Místek
 • 1997–2008 lékař ambulance lékařské genetiky Poliklinika Místek s.r.o, Frýdek-Místek
 • 1998–2000 lékař Centra asistované reprodukce, MUDr. Konstantin Čaplygin, Frýdek-Místek
 • 1998–1999 lékař nestátního zdravotnického zařízení GYN-PREN s.r.o.
 • 1999–2005 zástupce vedoucího lékaře nestátního zdravotnického zařízení GYN-PREN s.r.o.
 • od 2005 dosud lékař nestátního zdravotnického zařízení GYN-PREN s.r.o.
 • 2007–2014 lékař ambulance klinické genetiky Nemocnice Nový Jičín, a.s.
 • 2008–2014 odborný garant pro obor lékařská genetika Chemila, s.r.o.
 • od 2009 – dosud odborný garant pro obor lékařská genetika GYN-PREN s.r.o.
 • 2011–2014 odborný garant pro obor lékařská genetika Laboratoře Agel, a.s.
 • od 2014 – dosud vedoucí lékař Centra lékařské genetiky, SPADIA LAB, a.s.
 • od 2018 – externí lékař Fertility Port

Členství v odborných společnostech

 • Česká lékařská společnost JEP
 • Společnost lékařské genetiky
 • ASHG (The American Society of Human Genetics)
 • Česká gynekologická a porodnická společnost
 • Sekce fetální medicíny ČGPS
 • Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS