+420 274 771 298

Grateful Life

Základní balíček IVF s darovanými oocyty 

Komplexní program postupů a metod od počáteční konzultace po samotný transfer embryí, kdy jsou vajíčka anonymní zdravé dárkyně oplodněna spermiemi partnera klientky či darovanými spermiemi a po kultivaci embrya transferována do dělohy příjemkyně.  

 

Program Grateful Life zahrnuje:  

 • přípravu a konzultaci plánu léčby 
 • STD partnera dle platné legislativy 
 • spermiogram (SPG) a přípravu spermií 
 • zamražení spermií partnera za účelem oplozování vajíček dárkyně 
 • nezbytná hormonální vyšetření příjemkyně 
 • vyšetření krevních skupin obou partnerů 
 • ultrazvuková vyšetření příjemkyně v přípravě na transfer 
 • kompenzaci dárkyně (výběr dárkyně dle fenotypu a na žádost dle krevních skupin příjemců) 
 • oplození všech zralých oocytů metodou ICSI 
 • prodlouženou kultivaci 
 • zamražení kvalitních embryí ve stádiu blastocyst se skladováním na 1 rok 
 • ECHO katetr při embryotransferu 
 • Embryotransfer 
 • asistovaný hatching laserem 
 • garanci 2 kvalitních blastocyst