+420 274 771 298

Sestry/porodní asistentky

Bc. Petra Budková

Vzdělání a specializace:

  • 1993 SZŠ Benešov – Zdravotní sestra
  • 1995 SZŠ Praha – Porodní asistentka
  • 2004 Specializace v oboru – Porodní asistentka – Ošetřovatelská péče v patologických stavech v Gynekologii a porodnictví
  • 2009 Univerzita Karlova v Praze, 3.lékařská fakulta – obor Zdravotní vědy

Praxe v oboru:

  • 1993 – 2017 Gynekologicko-porodnická klinika 3.LF UK a FNKV, Praha

Členství:

Česká Asociace sester

Bc. Dana Plhalová

Vzdělání a specializace:

Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Fakulta humanitních studií, obor porodní asistentka

Professional Experience:

  • 2009 – 2010 Porodní asistentka, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín
  • 2013 – 2014 ošetřovatelka Home Instead, Dublin, Irsko
  • 2014 – 2015 IVF CUBE, Praha
  • 2015 – 2017 Europe IVF, Praha

Jazykové znalosti:

angličtina, němčina

Jazyková osvědčení:

FCE B2, angličtina