+420 274 771 298

Prodloužená kultivace v systému EmbryoScope+

Embryoscope+ je prvotřídní inkubátor, který umožňuje kontinuální sledování vývoje embryí. Tím je i omezen jejich stres, protože pro kontrolu a hodnocení nemusejí být vyjmuty z inkubátoru. Dále získáváme o průběhu celého vývoje každého konkrétního embrya velké množství dat, a to nám pomáhá při výběru embrya nejvhodnějšího na transfer/kryokonzervaci.

V tomto systému doporučujeme kultivaci embrya až do pátého dne vývoje, kdy by embryo mělo dojít do stádia tzv. blastocysty.

Prodloužená kultivace je kultivace embrya do dne vývoje 4.-6. a slouží k selekci, případně hodnocení potenciálu embryí. Pokud má dojít k odběru buněk na genetické vyšetření je prodloužená kultivace nezbytná.