+420 274 771 298

Pokročilá metoda ICSI s vizualizací dělícího vřeténka pomocí polarizace

Oplození metodou ICSI (mikromanipulace – injekce spermie přímo do vajíčka) zásadní způsobem zvyšujeme úspěšnost oplození vajíčka. Abychom dosáhli ještě vyšší míru úspěšnosti, nabízíme i prémiovou pokročilou metodu ICSI se zobrazením dělícího vřeténka s pomocí polarizace.

Rodinné centrum FertilityPort disponuje speciálním zařízením, které umožňuje provádění pokročilé metody ICSI se zobrazením dělícího vřeténko pomocí polarizace. Při této metodě je spermie injikována přímo do zralého vajíčka. Vše probíhá pod velkým zvětšením a s polarizací za použití velmi přesných mikromanipulátorů a precizních mikromanipulačních nástrojů.

Skutečně zralé vajíčko je až ve chvíli, kdy je v něm přítomné dělící vřeténko. Jedná se o drobnou strukturu uvnitř vajíčka, která je nezbytná pro správné rozdělení genetické informace během dělení buněk. Dělící vřeténko však není ani v nejdokonalejším světelném mikroskopu vidět. Zobrazení vřeténka je možné jen díky speciálnímu polarizačnímu mikroskopu.

Vizualizace dělícího vřeténka pomocí polarizační mikroskopie nám tak umožňuje zavést spermii ve správný čas na správné místo a zvyšuje tím počet oplozených vajíček. Je ideálním řešením nejen pro páry, kde je počet odebraných zralých vajíček nízký či v předchozí léčbě z neznámých důvodů došlo k nízké či nulové fertilizaci, ale i pro ostatní.

Přestože se metoda může na první pohled zdát jako invazivní, její výsledky jsou výrazně lepší než metoda klasického IVF, kdy jsou spermie k vajíčkům pouze přimíchány. Podle posledních studií je metoda ICSI celosvětově použita ve více než 70 % případů mimotělního oplození.

Metoda ICSI umožňuje dosáhnout výborných výsledků i v případě zhoršené kvality ejakulátu a díky vysoké úspěšnosti je vhodná i při nízkém zisku oocytů.  V případě terapie s kryokonzervovanými oocyty, nebo při plánování preimplantačního genetického vyšetření, je tato metoda nenahraditelná.

Rozšíření metody ICSI o vizualizace dělícího vřeténka pomocí polarizace přináší další unikátní možnosti, jak dále zvýšit úspěšnost terapie.

Vizualizace dělícího vřeténka vajíčka je neinvazivní metodou, díky které je možné určit, zda je vajíčko zralé a plně připravené k oplození.

Pro úspěšné oplození vajíčka je nutná jeho zralost. Embryolog běžně hodnotí jako zralé takové vajíčko, které vyloučilo tzv. pólové tělísko. Tuto skutečnost si ověřuje ve světelném mikroskopu.

Skutečně zralé je však vajíčko až ve chvíli, kdy je v něm přítomné dělící vřeténko. Jedná se o drobnou strukturu uvnitř vajíčka, která je nezbytná pro správné rozdělení genetické informace během dělení buněk. K tomu, abychom dělící vřeténko v buňce viděli, je potřeba se na vajíčko podívat ve speciálním polarizačním mikroskopu.

Ve světelném mikroskopu tak může vajíčko vypadat jako zralé, ale ve skutečnosti můžeme pomocí mikroskopu polarizačního zjistit, že dělící vřeténko je nepřítomné a vajíčko tak ještě není plně připravené k oplození.

Tím, že si zobrazíme dělící vřeténko, můžeme pak oplozování načasovat pomocí metody ICSI až do chvíle, kdy je vajíčko k oplozování skutečně připraveno a pravděpodobnost jeho oplození je nejvyšší. Zároveň pokud známe polohu dělícího vřeténka ve vajíčku, jsme schopni se místu, kde se vřeténko nachází, při ICSI vyhnout a tím se vyvarovat nenávratnému poškození vajíčka v průběhu injekce spermie.