+420 274 771 298

Metody výběru spermií

I ejakulát, který je dle norem Světové zdravotnické organizace (WHO) naprosto v pořádku, obsahuje až 96 % spermií, které jsou abnormální a nevhodné pro oplození vajíčka. Naším úkolem je oddělit kvalitní spermie, a z nich vybrat ty nejlepší.

Používáme metody, které jsou šetrné a zároveň umožňují zisk spermií, které jsou vzhledově v pořádku, jsou vysoce pohyblivé, a navíc je u nich i výrazně nižší riziko poškození jejich DNA. Právě použití selekční metody pro výběr spermií s nepoškozenou DNA je velmi důležité, neboť DNA a její případné poškození nelze pozorovat pod světelným mikroskopem, a to ani s nejlepším vybavení a při největším možném zvětšení. Zároveň spermie s poškozenou DNA může mít schopnost oplodnit vajíčko, nicméně tato skutečnost může mít negativní dopad na následný vývoj embrya.

Selekce spermií je tedy důležitá pro dosažení úspěšného oplodnění vajíčka, pro kvalitní vývoj embrya a tím vlastně pro celý průběh těhotenství.

Microfluidic Sperm Sorting

Na základě znalostí získaných ze současné odborné literatury i z vlastních zkušeností doporučujeme metodu selekce spermií s mikrofluidními čipy jako optimální metodu výběru kvalitních spermií.

Metoda je ke spermiím velice šetrná, neboť nevyžaduje žádnou předchozí úpravu vzorku a snižuje tak oxidativní stres spermií způsobený volnými radikály, ke kterému může docházet při standardní přípravě spermií, kdy jsou spermie selektovány centrifugací působením odstředivé síly. Naopak je zde výběr umožněn napodobením přirozeného prostředí ve vejcovodech. Spermie procházejí soustavou mikrofluidních membrán a do koncové části čipu, odkud vytříděné spermie odebíráme, se dostávají jen ty rychle pohyblivé a bez výrazných tvarových odchylek. Takto vytříděné spermie tak vykazují menší množství vzhledových abnormalit, mají výrazně lepší pohyblivost, životaschopnost a výrazně nižší poškození DNA.

MACS test

Metoda MACS je založena na výběru kvalitních spermií pomocí magnetických nanočástic. Metoda, podobně jako použití mikrofluidních čipů, zajišťuje výběr spermií, které vykazují menší množství vzhledových abnormalit, mají lepší pohyblivost, životaschopnost a nižší poškození DNA.