+420 274 771 298

Grateful Life+

unikátní balíček IVF s darovanými vajíčky, ve kterém je základní balíček obohacen o metody výrazně zvyšující počet kvalitních embryí, a tak i úspěšnost terapie

V programu Grateful Life+ propojujeme léty ověřené metody o ty nejmodernější, studiemi i našimi výsledky obrovsky účinné metody, které objektivně vedou k navýšení průměrného počtu kvalitních embryí určených k transferu. To celé v cenově zvýhodněné variantě.    

 

Program Grateful Life+ zahrnuje:  

 • přípravu a konzultaci plánu léčby  
 • STD partnera dle platné legislativy  
 • spermiogram (SPG) a přípravu spermií  
 • použití preselekční metody výběru spermií k oplozování dle embryologa  
 • zamražení spermií partnera za účelem oplozování vajíček dárkyně  
 • nezbytná hormonální vyšetření příjemkyně  
 • vyšetření krevních skupin obou partnerů  
 • ultrazvuková vyšetření příjemkyně v přípravě na transfer  
 • kompenzaci dárkyně (výběr dárkyně dle fenotypu a na žádost dle krevních skupin příjemců)  
 • vizualizaci dělícího vřeténka polarizačním mikroskopem při oplození všech zralých vajíček metodou ICSI prodlouženou kultivaci v time-lapse systému Embryoscope+  
 • zamražení kvalitních embryí ve stádiu blastocyst se skladováním na 1 rok  
 • ECHO katetr při embryotransferu  
 • Embryotransfer s mediem EmbryoGlue  
 • asistovaný hatching laserem  
 • garanci 3 kvalitních blastocyst  

Cena:

140.000 Kč pro pojištěnce
195.000 Kč pro samoplátce