+420 274 771 298

Grateful Life+

Extra balíček IVF s darovanými oocyty obohacený o metody zvyšující úspěšnost terapie 

Pro maximalizaci šancí na úspěšnou terapii neplodnosti nabízíme především párům se sníženou kvalitou spermiogramu a nižší zásobou vajíček rozšíření programu Grateful Life o další osvědčené laboratorní metody, které objektivně vedou k lepším výsledkům léčby, a to v cenově zvýhodněné variantě.   

 

Program Grateful Life+ zahrnuje:  

 • přípravu a konzultaci plánu léčby 
 • STD partnera dle platné legislativy 
 • spermiogram (SPG) a přípravu spermií 
 • použití preselekční metody výběru spermií k oplozování dle embryologa 
 • zamražení spermií partnera za účelem oplozování vajíček dárkyně 
 • nezbytná hormonální vyšetření příjemkyně 
 • vyšetření krevních skupin obou partnerů 
 • ultrazvuková vyšetření příjemkyně v přípravě na transfer 
 • kompenzaci dárkyně (výběr dárkyně dle fenotypu a na žádost dle krevních skupin příjemců) 
 • vizualizaci dělícího vřeténka polarizačním mikroskopem při oplození všech zralých oocytů metodou ICSI prodlouženou kultivaci v time-lapse systému Embryoscope+ 
 • zamražení kvalitních embryí ve stádiu blastocyst se skladováním na 1 rok 
 • ECHO katetr při embryotransferu 
 • Embryotransfer s mediem EmbryoGlue 
 • asistovaný hatching laserem 
 • garanci 3 kvalitních blastocyst