+420 274 771 298

Bližší informace o průběhu jednotlivých terapií

Průběh inseminace (IUI) a její časový harmonogram

Inseminace se plánuje v ovulačním cyklu. To znamená v cyklu kdy předpokládáme uvolnění vajíčka, které čeká na oplodnění spermií. U žen, které mají menstruační cyklus pravidelný, nejčastěji kolem 28 dní, bude většinou stačit jedno ultrazvukové vyšetření, po kterém bychom měli být schopni podle velikosti největšího folikulu naplánovat IUI v následujících dnech. Někdy je potřeba ultrazvukové vyšetření opakovat, zejména u žen s nepravidelným či delším menstruačním cyklem. Pokud se ovulační cyklus nepotvrdí, je bohužel nutné plánování IUI odložit do dalšího menstruačního cyklu.

Při potvrzení ovulačního cyklu vás, společně s partnerem, pozveme k provedení intrauterinní inseminace. Po zpracování ejakulátu v Andrologické laboratoři, což trvá cca hodinu, vás poučíme o aktuální kvalitě spermiogramu a o následném režimu po provedeném výkonu. Samotný zákrok je velmi rychlý a nebolestivý, zpracované spermie vám měkkým katetrem (tenká hadička) vpravíme přes děložní hrdlo do děložní dutiny. Těhotenský test bude následně naplánován za 2-3 týdny po provedeném výkonu nebo se zpožděním menstruace.

Další informace:

 • intrauterinní inseminace je do dne 39. narozenin hrazena Vaší zdravotní pojišťovnou
 • zdravotní pojišťovnou je dán limit na maximálně 6 inseminací za rok, doporučujeme však pokus opakovat maximálně 3-6x, poté je dobré znovu prodiskutovat další možnosti – záleží na mnoha faktorech a bude vám doporučeno individuálně
 • šance na otěhotnění pomocí IUI je kolem 10% (s ohledem na hlavní faktor úspěšnosti – věk ženy a kvalitě spermií jejího partnera)

Průběh cyklu stimulace s vlastními vajíčky a spermiemi a jeho časový harmonogram

Někdy je indikace k cyklu umělého oplodnění (cyklu IVF, cyklu stimulace) jednoznačná a bez naší pomoci by pár měl zcela minimální nebo žádnou, šanci dítě počít přirozenou cestou (např. odstraněné oba vejcovody u ženy), jindy je to spíše délka snahy o koncepci či opakovaně neúspěšné intrauterinní inseminace co přiměje pár k dalšímu kroku, cyklu stimulace. Je potřeba si uvědomit, že pár po dvou až tříleté snaze o početí má minimální šanci na otěhotnění a je potřeba se svěřit do péče centra asistované reprodukce.

Všemu musí vždy předcházet konzultace s lékařem, vždy s oběma z páru, kdy vám budou podrobně vysvětleny aspekty cyklu stimulace a její možná rizika, komplikace event.následky. Je nutné doplnit hormonální vyšetření, ultrazvukové vyšetření či kontrolní spermiogram, pokud nebudou aktuální hodnoty známy či bude doporučena jejich kontrola. Podle mnoha faktorů (váš věk, anamnéza předchozích IVF cyklů stimulace, ovariální zásoba dle ultrazvukového vyšetření a výsledky hormonálních vyšetření) vám na vaši žádost bude připraven léčebný plán, včetně optimálního stimulačního protokolu.

V tuto dobu budete společně s partnerem podepisovat informované souhlasy s výkonem a budete mít dostatek prostoru a času na to klást eventuální doplňující otázky. Žádost na zdravotní pojišťovnu (pokud stále budete mít nárok na úhradu od zdravotní pojišťovny) podává FertilityPort Prague. Žádanka je schválena nejčastěji do 2-3 týdnů, nejpozději do 30-ti pracovních dnů. Poté byste se, ideálně společně s partnerem, dostavila pro léčebný plán. Plán vám bude podrobně vysvětlen a zároveň vám bude vysvětlena injekční aplikace hormonů. Platnost žádanky do vydání plánu a receptů na stimulační léky je 3-6 měsíců dle typu zdravotní pojišťovny. Následně začínáte se stimulací – aplikací léků, dle nastaveného plánu, většinou 2.-3.den menstruačního cyklu nebo několik dní před očekávanou menstruací.

Aplikace hormonů se vůbec nemusíte obávat, jedná se podkožní aplikaci drobnou jehličkou do vytvořené kožní řasy, nejčastěji do okolí pupku. Růst folikulů, tedy efektivitu hormonální léčby, je nutné v pravidelných intervalech kontrolovat. První ultrazvuková kontrola se provádí cca 5.-6.den stimulace, kdy se zhodnotí množství a velikost rostoucích folikulů, zda je dostačující dávka hormonů, kterou si žena aplikuje. Druhé a eventuální následující kontrolní ultrazvukové vyšetření je většinou naplánováno s odstupem několika dní (2-3) a pokud je růst folikulů optimální, bývá již rozhodnuto o termínu ovariální punkce folikulů.

Punkce folikulů se provádí v krátké celkové anestezii, výjimečně v analgosedaci či bez anestezie dle počtu punktovaných folikulů. V jednom folikulu by mělo dozrávat jedno vajíčko. O finálním počtu získaných vajíček se dozvíte před vaším propuštěním z našeho centra. V ten samý den budou potřeba spermie partnera, vaše vajíčka budou oplodněna spermiemi metodou IVF nebo ICSI (k oplodnění se dají použít čerstvé nebo mrazené spermie). V den punkce folikulů musíte vždy odejít v doprovodu dospělé osoby.

V následujících dnech budete informováni o počtu úspěšně oplodněných vajíček a počtu vyvíjejících se embryí. Samotný embryotransfer, tedy zavedení embryí zpět do dělohy, bude proveden v závislosti na počtu a kvalitě embryí v den 3 až den 6 vývoje embryí (den odběru vajíček je den 0), nejčastěji v den 5 vývoje, tedy ve fázi blastocysty. Před zavedením embryí budete poučeni o kvalitě embryí, následném režimu a budou vám zodpovězeny veškeré vaše dotazy související s terapií. Samotný embryotransfer se provádí v naprosté většině případů bez nutnosti celkové anestezie. Těhotenský test bude naplánován za 14 dní až 3 týdny po mbryotransferu.

Zbylá embrya, splňující kvalitativní kritéria, budou následně dle vašeho přání zamražena k dalšímu použití bez nutnosti další hormonální stimulace. Tento embryotransfer se nazývá kryoembryotransfer, embrya jsou rozmrazena v den embryotransferu a pokud jsou po rozmrazení v optimální kvalitě, jsou transferována do dělohy stejně jako v cyklu „čerstvém“ (šance na „přežití“ po vitrifikaci mají embrya cca 95%). Kryoembryotransferu se není třeba obávat, šance po úspěšném rozmrazení jsou srovnatelné či zcela identické ve srovnání s transferem „čerstvým“.

Další informace:

 • zdravotní pojišťovna hradí ženě do dne 39.narozenin 3-4 cykly IVF stimulace. Záleží na tom, kolik si nechá žena zavést embryí v prvních dvou cyklech IVF. Pokud si žena nechá při první a/nebo druhé stimulaci (cyklu umělého oplodnění) zavést embrya dvě, má nárok na spoluúčast zdravotní pojišťovny pouze na 3 cykly. Pokud je při první i druhé stimulaci zavedeno pouze jedno embryo, má žena do dne 39.narozenin nárok celkem na 4 cykly stimulace.
 • počet kryoembryotransferů a počet embryí zavedených při kryoembryotransferech nemá vliv na počet spoluúčastí zdravotní pojišťovny. Výjimku tvoři situace, kdy je z různých důvodů nutné v aktuálním cyklu stimulace embrya zamrazit a kryoembryotransfer plánovat následně (jedná se například o situaci, kdy hrozí riziko hyperstimulačního syndromu). V těchto situacích je počet embryí transferovaných v kryoembryotransferu rozhodující pro další spoluúčast zdravotní pojišťovny.
 • šance na graviditu při cyklu stimulace záleží na mnoha faktorech, především na věku ženy a počtu transferovaných embryí, do 36 let se šance uvádí cca 55 %, mezi 36-40lety cca 40%, po 40. roce věku cca 10-15%, po 43. roce věku maximálně cca 5%
 • doporučujeme v naprosté většině případů k transferu jedno, výjimečně 2 embrya

Průběh cyklu s darovanými vajíčky/vlastními spermiemi a jeho časový harmonogram

V případě, že již žena nedisponuje dostatečným množstvím kvalitních vajíček, vaječníky jsou pro odběr anatomický nepřístupné, v předchozích cyklech stimulace opakovaně prokážeme špatnou kvalitu vajíček nebo pacientka trpí nějakou genetickou poruchou (která by výrazně zvyšovala riziko postižení dítěte), bude páru z medicínského hlediska doporučena možnost využití vajíček darovaných. Darovaná vajíčka jsou vajíčka získaná od mladé zdravé ženy, anonymní dárkyně. Kvalita jejích vajíček by tedy měla být optimální. Uvědomujeme si, že toto rozhodnutí musí být pro většinu žen/párů velkým kompromisem a budeme se snažit Vám být v tomto rozhodnutí co nejvíce nápomocni. Důvody pro tento typ terapie a celý průběh vám podrobně vysvětlíme. Budete mít dostatek času si vše promyslet a klást doplňující dotazy.

Dle vámi vybraných požadavků vám bude vybrána dárkyně, která těmto požadavků co nejvíce odpovídá. Proces darování je plně anonymní a zachování anonymity dárkyně/příjemkyně je naší hlavní povinností a prioritou. Dle začátku stimulace (začátku menstruace) vaší dárkyně vám bude sestaven optimální terapeutický plán. V některých případech je nutné k synchronizaci vašeho cyklu s cyklem dárkyně nasadit hormonální léčbu k posunutí menstruačního cyklu nebo zahájit tzv.downregulaci – kdy se pomocí injekce nebo injekcí „vyřadí“ váš přirozený cyklus. Tento postup nám dává dostatečný prostor pro naplánování celé terapie bez ohledu na váš přirozený cyklus. K zajištění kvalitního růstu endometria (sliznice dutiny děložní) bude nasazena estrogenní terapie ve formě tablet, náplasti nebo transdermálního spreje. Po přibližně 10-12 dnech užívání estrogenů je nutné zkontrolovat výšku a kvalitu endometria pomocí vaginálního ultrazvukového vyšetření. Protože délka stimulace ženy/anonymní dárkyně je vždy individuální, nebudeme vám většinou schopni v den ultrazvukové kontroly zatím sdělit předběžný termín odběru čerstvého vzorku spermií a termín následného embryotransferu. O definitivních termínech vás budeme s dostatečným předstihem informovat telefonicky nebo emailem. Obdržíte také přehledný aktualizovaný terapeutický plán.

V případě použití vlastních spermií musí být nejpozději v den punkce dárkyně k dispozici vzorek od partnera. S ohledem na váš komfort je možno spermie k terapii zamrazit s předstihem (pokud kvalita spermií odpovídá) Všechna získaná vajíčka od anonymní dárkyně jsou poté oplodněna metodou ICSI.

V následujících dnech budete informování o počtu úspěšně oplodněných vajíček/a počtu vyvíjejících se embryí. Samotný embryotransfer, tedy zavedení embryí zpět do dělohy, bude proveden v závislosti na jejich počtu a kvalitě, nejčastěji den 5 vývoje embryí – ve fázi blastocysty (den odběru vajíček je den 0). Před zavedením embryí budete poučeni o kvalitě embryí, následném režimu a budou vám zodpovězeny veškeré vaše dotazy související s terapií. Samotný embryotransfer se provádí v naprosté většině případů bez nutnosti celkové anestezie. Těhotenský test bude naplánován za 14 dní až 3 týdny po embryotransferu.

Zbylá embrya, splňující kvalitativní kritéria, budou následně dle vašeho přání zamrazena k dalšímu použití bez nutnosti další hormonální stimulace. Tento embryotransfer se nazývá kryoembryotransfer, embrya jsou rozmrazena v den embryotransferu a pokud jsou po rozmrazení v optimální kvalitě, jsou transferována do dělohy stejně jako v cyklu „čerstvém“ (šance na „přežití“ po vitrifikaci mají embrya cca 95%). Kryoembryotransferu se není třeba obávat, šance po úspěšném rozmrazení jsou srovnatelné či zcela identické ve srovnání s transferem „čerstvým“.

Další informace:

 • obecně je úspěšnost programu s darovanými vajíčky velmi vysoká, šance na úspěch se pohybují kolem 50-55% při transferu jednoho embrya a 70-75% při transferu dvou embryí
 • riziko dvojčat při transferu dvou embryí optimální kvality je kolem 20%
 • cílem terapie je fyziologický průběh gravidity a porodu, doporučujeme proto ve většině případů transfer jednoho embrya

Průběh cyklu s darovanými vajíčky/spermiemi (Darovaná embrya) a jeho harmonogram

V případě, že již žena nedisponuje dostatečným množstvím kvalitních vajíček, vaječníky jsou pro odběr anatomický nepřístupné, v předchozích cyklech stimulace opakovaně prokážeme špatnou kvalitu vajíček nebo pacientka trpí nějakou genetickou poruchou (která by výrazně zvyšovala riziko postižení dítěte), bude páru z medicínského hlediska doporučena možnost využití vajíček darovaných i spermií darovaných. Darovaná vajíčka i spermie jsou získaná od mladé zdravé ženy a mladého zdravého muže, anonymních dárců. Kvalita jejích vajíček/spermií by tedy měla být optimální. Uvědomujeme si, že toto rozhodnutí musí být pro většinu žen/párů velkým kompromisem a budeme se snažit vám být v tomto rozhodnutí co nejvíce nápomocni . Důvody pro tento typ terapie a celý průběh vám podrobně vysvětlíme. Budete mít dostatek času si vše promyslet a klást doplňující dotazy.

Dle vámi vybraných požadavků vám bude vybrána dárkyně, která těmto požadavků co nejvíce odpovídá. Proces darování je plně anonymní a zachování anonymity dárkyně/příjemkyně je naší hlavní povinností a prioritou. Dle začátku stimulace (začátku menstruace) vaší dárkyně vám bude sestaven optimální terapeutický plán. V některých případech je nutné k synchronizaci vašeho cyklu s cyklem dárkyně nasadit hormonální léčbu k posunutí menstruačního cyklu nebo zahájit tzv.downregulaci – kdy se pomocí injekce nebo injekcí „vyřadí“ váš přirozený cyklus. Tento postup nám dává dostatečný prostor pro naplánování celé terapie bez ohledu na váš přirozený cyklus. K zajištění kvalitního růstu endometria (sliznice dutiny děložní) bude nasazena estrogenní terapie ve formě tablet, náplasti nebo transdermálního spreje. Po přibližně 10-12 dnech užívání estrogenů je nutné zkontrolovat výšku a kvalitu endometria pomocí vaginálního ultrazvukového vyšetření. Protože délka stimulace ženy/anonymní dárkyně je vždy individuální, nebudeme vám většinou schopni v den ultrazvukové kontroly zatím sdělit předběžný termín odběru čerstvého vzorku spermií a termín následného embryotransferu. O definitivních termínech vás budeme s dostatečným předstihem informovat telefonicky nebo emailem. Obdržíte také přehledný aktualizovaný terapeutický plán.

Jakmile je u dárkyně stanoven termín odběru jejích vajíček, informujeme pacientku o přesném termínu embryotransferu. Všechna získaná vajíčka jsou poté oplodněna darovanými spermiemi metodou ICSI.

V následujících dnech budete informování o počtu úspěšně oplodněných vajíček/a počtu vyvíjejících se embryí. Samotný embryotransfer, tedy zavedení embryí zpět do dělohy, bude proveden v závislosti na jejich počtu a kvalitě, nejčastěji den 5 vývoje embryí – ve fázi blastocysty (den odběru vajíček je den 0). Před zavedením embryí budete poučeni o kvalitě embryí, následném režimu a budou vám zodpovězeny veškeré vaše dotazy související s terapií. Samotný embryotransfer se prování v naprosté většině případů bez nutnosti celkové anestezie. Těhotenský test bude naplánován za 14 dní až 3 týdny po embryotransferu.

Zbylá embrya, splňující kvalitativní kritéria, budou následně dle vašeho přání zamražena k dalšímu použití bez nutnosti další hormonální stimulace. Tento embryotransfer se nazývá kryoembryotransfer, embrya jsou rozmrazena v den embryotransferu a pokud jsou po rozmrazení v optimální kvalitě, jsou transferována do dělohy stejně jako v cyklu „čerstvém“ (šance na „přežití“ po vitrifikaci mají embrya cca 95%). Kryoembryotransferu se není třeba obávat, šance po úspěšném rozmrazení jsou srovnatelné či zcela identické ve srovnání s transferem „čerstvým“.

Další informace:

 • obecně je úspěšnost programu s darovanými embryi velmi vysoká, šance na úspěch se pohybují kolem 50% při transferu jednoho embrya a 70% při transferu dvou embryí
 • riziko dvojčat při transferu dvou embryí optimální kvality je kolem 20%